In memoriam: Anouk Tijssen, erelid BC New Stars

Afgelopen vrijdag is ons een triest bericht ter ore gekomen. Ons zeer gewaardeerde erelid Anouk Tijssen is die dag op vijftigjarige leeftijd overleden. Oud-leden en de wat oudere leden zullen weten dat Anouk meer dan dertig jaar een hele belangrijke rol binnen onze club heeft vervuld. Ze werd op haar veertiende lid van BC New Stars en bleef dat tot ze dat door haar gezondheid niet meer kon.

Anouk begon bij het team dat toen nog MC2 aspiranten heette. Ze speelde jarenlang met veel plezier, maar kon het niet laten (en vond dat ook belangrijk) diverse nevenfuncties te vervullen bij de club. Denk aan de barcommissie, de organisatie van jaarlijkse feesten, coaching (nooit officieel, meer op invalbasis), het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscommissie. Die laatste functie leidde meer dan eens tot sms’jes en appjes naar de halve vereniging, om te vragen of iemand de volgende dag nog even een wedstrijd over wilde nemen. En als er niemand was, ach, dan floot ze zelf wel weer (en zeer verdienstelijk!). Later deed Anouk de scheidsrechters- en wedstrijdplanning samen met Angela Vendrig, tot ze enkele seizoenen geleden voor haar eigen gezondheid moest kiezen.

Ook haar functie van sleutelpost mag niet ontbreken in het rijtje met nevenfuncties. Ze kreeg dag en nacht trainers en spelers aan de deur, die sleutels van sporthal De Sluis op kwamen halen of in kwamen leveren. Uitslapen was er niet bij. En als dan de laatste wedstrijd in het weekend gespeeld was en ze dacht eindelijk rustig thuis op de bank te kunnen zitten, moesten de wedstrijdformulieren nog verstuurd worden naar de bond. Er zijn heel wat postzegels versleten, toen de mogelijkheid nog niet bestond het formulier per mail of digitaal in te leveren. En wie reed last minute wel even zelf naar het bondsgebouw als een formulier niet op tijd in haar bezit was? Juist.

Ik ben blij dat ik Anouk namens de vereniging erelid mocht maken in februari 2021. Dat was zeer verdiend en dat vond Anouk ook, liet ze zich bij de uitreiking ontvallen. Ook dat was Anouk, recht uit het hart, datzelfde grote hart dat ze voor BC New Stars had. Ze zal enorm gemist worden. Ik wens nabestaanden, familie, vrienden en met name dames 2 veel sterkte toe de komende tijd.

Ter nagedachtenis aan Anouk houden we in ons eerste thuisweekend van de tweede seizoenshelft voorafgaand aan de wedstrijden één minuut stilte.

Berichten van deelneming kunnen worden gezonden naar:
Benedenmonde 1
3434 KH Nieuwegein

Namens het bestuur van BC New Stars,

Tony Jansen
Voorzitter

Recente berichten