Contributiebedragen 2019 / 2020

Team Contributie
MSE1 315,-
MSE2 335,-
VSE 1 355,-
VSE 2 295,-
Recreanten 195,-
Mu18 310-
Vu16 310-
Mu16-1 310-
Mu16-2 310-
Mu14-1 310-
Mu14-2 310-
Mix u12-1 290,-
Mix u12-2 290,-
Mix u10 265,-
Mix u8 (oefengroep) Strippenkaart

Inschrijven
Bij een nieuwe inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 25,-. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein. Een nieuw lid is pas speelgerechtigd als dit bedrag voldaan is.

Uitschrijven
Om je uitschrijving definitief te maken, stuur je een mail naar ledenadministratie@bcnewstars.nl. Uitschrijven dient voor 1 juni voor aanvang van een nieuw seizoen te geschieden.

Bij te laat uitschrijven zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten ad € 100,- (aanmelding van een speler bij de bond) door te belasten aan een speler. Zodra de kosten zijn betaald aan de club, wordt de schuldvrijverklaring verstuurd. Deze is nodig om over te stappen naar een nieuwe vereniging.

Vergoedingen
BC New Stars draait op vrijwilligers. Het is voor ons dan ook niet mogelijk elke vrijwilliger een vergoeding te betalen. Een ouder die in zijn/haar eentje als hoofdcoach een team traint en coacht, kan bij de penningmeester terecht. Die zal dan de contributie van één kind verrekenen als coachvergoeding. Een trainer/coach zonder familieleden als spelend lid van BC New Stars kan, indien gewenst, ook contact opnemen met de penningmeester voor een kleine vergoeding.

Betaling contributie
Naarmate de eerste seizoenshelft vordert, ontvangt ieder lid (of ouder van) een bericht via de teammanager (en bericht via website/social media) met daarin de door hem/haar te betalen contributie. Dit is in het seizoen 2019/2020 in oktober. De contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein onder vermelding van naam speler.

De contributie dient binnen 3 weken na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Betalen in termijnen is ook mogelijk, volg hiervoor de instructies op de factuur. Voor het betalen in termijnen rekenen wij €5,- extra administratiekosten.

De uiterlijke betaaltermijnen staan duidelijk op de factuur vermeld. Als een speler/speelster binnen de door BC New Stars gestelde termijn niet zijn/haar contributie betaald heeft, kan het bestuur besluiten de speler/speelster toegang tot trainingen en/of wedstrijden te weigeren tot het moment waarop het resterende bedrag voldaan is.

Tenue huur

In het seizoen 2019/2020 worden alle teams voorzien van nieuwe teamtassen met tenues, de oude tenues waren niet meer leverbaar en New Stars was op zoek naar een nieuwe leverancier. De afgelopen jaren zijn de huurkosten gepauzeerd in afwachting van de zoektocht naar een nieuwe leverancier. Vanaf dit seizoen zal er dus weer, net als vroeger, €20,- aan huurkosten voor het tenue in rekening worden gebracht.

Nog vragen?

Indien je vragen hebt omtrent de contributie of de betaling hiervan kun je contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@bcnewstars.nl

nieuwegeinpas_logo
Sporten kan bij New Stars met de Nieuwegein Stadspas
De Nieuwegein Stadspas is een initiatief van de gemeente Nieuwegein. Een houder van de Nieuwegein Stadspas kan bij onze vereniging (in de jeugd) gratis of met korting (vanaf 18 jaar) lid zijn.

Voor wie is de Nieuwegein Stadspas?
De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De beoordeling of u in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Woont u in Nieuwegein en heeft u nu een U-pas en/of een bijstandsuitkering via WIL? Dan krijgt u automatisch een nieuwe stadspas. Die is geldig vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2017. Er vindt geen inkomenstoets meer plaats omdat de benodigde gegevens al bekend zijn.

Heb je al een Nieuwegein Stadspas?
Indien je in het bezit bent van een stadspas geef dit dan door aan de penningmeester via penningmeester@bcnewstars.nl

Aanvragen
Krijgt u niet automatisch een Nieuwegein Stadspas, maar wilt u er een aanvragen? Dat kan via deze website of via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de pas binnen twee weken op uw huisadres.

Coronaregels 😷

Vanwege Corona hanteert BC New Stars een aantal maatregelen om trainingen en wedstrijden door te kunnen laten gaan. 

Uitspelende clubs worden verzocht niet teveel publiek mee te nemen.