Contributiebedragen 2023 / 2024

Team Basis contributie
VSE 1 370,-
VSE 2 335,-
Recreanten 225,-
Mu20 350,-
Vu20 350,-
Mu16 370,-
Vu16 370,-
Xu14 350,-
Xu12 330,-
Xu10 300,-

De kosten voor het huren van het tenue bedragen €20,- per seizoen en komen bovenop de basis contributie.

Inschrijven
Bij een nieuwe inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 25,-. Inschrijven kan via lid worden. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein. Een nieuw lid is pas speelgerechtigd als dit bedrag voldaan is.

Uitschrijven
Om je uitschrijving definitief te maken, stuur je een mail naar ledenadministratie@bcnewstars.nl. Uitschrijven dient voor 1 juni voor aanvang van een nieuw seizoen te geschieden.

Bij te laat uitschrijven zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten ad € 100,- (aanmelding van een speler bij de bond) door te belasten aan een speler. Zodra de kosten zijn betaald aan de club, wordt de schuldvrijverklaring verstuurd. Deze is nodig om over te stappen naar een nieuwe vereniging.

Vergoedingen
BC New Stars draait op vrijwilligers. Het is voor ons dan ook niet mogelijk elke vrijwilliger een vergoeding te betalen. Een ouder die in zijn/haar eentje als hoofdcoach een team traint en coacht, kan bij de penningmeester terecht. Die zal dan de contributie van één kind verrekenen als coachvergoeding. Een trainer/coach zonder familieleden als spelend lid van BC New Stars kan, indien gewenst, ook contact opnemen met de penningmeester voor een kleine vergoeding.

Betaling contributie
Naarmate de eerste seizoenshelft vordert, ontvangt ieder lid (of ouder van) een bericht via de teammanager (en bericht via website/social media) met daarin de door hem/haar te betalen contributie. De contributie kan worden betaald via het betaalverzoek of worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein onder vermelding van naam speler.

De contributie dient binnen 3 weken na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Betalen in 2 termijnen is ook mogelijk, volg hiervoor de instructies op de factuur.

Leden die alleen trainen worden als recreant beschouwd en betalen dus het recreantentarief

De uiterlijke betaaltermijnen staan duidelijk op de factuur vermeld. Als een speler/speelster binnen de door BC New Stars gestelde termijn niet zijn/haar contributie betaald heeft, kan het bestuur besluiten de speler/speelster toegang tot trainingen en/of wedstrijden te weigeren tot het moment waarop het resterende bedrag voldaan is.

Tenue huur
De kosten voor het huren van het tenue bedragen €20,- per seizoen en komen bovenop de basis contributie.

Nog vragen?
Indien je vragen hebt omtrent de contributie of de betaling hiervan kun je contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@bcnewstars.nl

nieuwegeinpas_logo
Sporten kan bij New Stars met de Nieuwegein Stadspas
De Nieuwegein Stadspas is een initiatief van de gemeente Nieuwegein. Een houder van de Nieuwegein Stadspas kan bij onze vereniging (in de jeugd) gratis of met korting (vanaf 18 jaar) lid zijn.

Voor wie is de Nieuwegein Stadspas?
De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De beoordeling of u in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Woont u in Nieuwegein en heeft u nu een U-pas en/of een bijstandsuitkering via WIL? Dan krijgt u automatisch een nieuwe stadspas. Die is geldig vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2017. Er vindt geen inkomenstoets meer plaats omdat de benodigde gegevens al bekend zijn.

Heb je al een Nieuwegein Stadspas?
Indien je in het bezit bent van een stadspas geef dit dan door aan de penningmeester via penningmeester@bcnewstars.nl

Aanvragen
Krijgt u niet automatisch een Nieuwegein Stadspas, maar wilt u er een aanvragen? Dat kan via deze website of via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de pas binnen twee weken op uw huisadres.