Contributie bedragen 2017 / 2018

Team Competitie Contributie
MSE1 1e klasse 285,-
VSE 1 1e klasse 335,-
MSE 2 3e klasse 285,-
VSE 2 3e klasse 285,-
Recreanten N.v.t. 205,-
Vu22 2e divisie 335,-
Vu18 B klasse 300,-
Mu18 A klasse 335,-
Mu16 B klasse 300,-
Mu14-1 B klasse 290,-
Mu14-2 D klasse 290,-
Vu14 B klasse 290,-
Mix u12-1 C klasse 270,-
Mix u12-2 D klasse 270,-
Mix u10 C klasse 245,-
Mix u8 (oefengroep) n.v.t. Strippenkaart

Inschrijven
Bij een nieuwe inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 25,-.

Uitschrijven
Om je uitschrijving definitief te maken, stuur je een mail naar ledenadministratie@bcnewstars.nl. Uitschrijven dient voor 1 juni voor de aanvang van een nieuw seizoen te geschieden.

Bij te laat uitschrijven zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten ad € 100,- (aanmelding bond speler) door te belasten aan een speler. Zodra de kosten zijn betaald wordt de schuldvrijverklaring verstuurd.

Vergoedingen
Vergoedingen voor scheidsrechters worden aan het einde van het seizoen uitbetaald en niet verrekend met de contributie.

Indien je de enige coach bent van een team wordt je vergoeding verrekend met je contributie. Indien jullie met meerderen een team coachen wordt de vergoeding aan het einde van het seizoen uitbetaald en niet verrekend met je contributie.

Betaling
In de maand november ontvangt ieder lid een email met daarin de door hem/haar te betalen contributie. Het inschrijfgeld en de contributie kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein.

Nog vragen?
Indien je vragen hebt omtrent de contributie of de betaling hiervan kun je contact opnemen met de penningmeester via: penningmeester@bcnewstars.nl

nieuwegeinpas_logo
Sporten kan bij New Stars met de Nieuwegein Stadspas
De Nieuwegein Stadspas is een initiatief van de gemeente Nieuwegein. Een houder van de Nieuwegein Stadspas kan bij onze vereniging (in de jeugd) gratis of met korting (vanaf 18 jaar) lid zijn.

Voor wie is de Nieuwegein Stadspas?
De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De beoordeling of u in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Woont u in Nieuwegein en heeft u nu een U-pas en/of een bijstandsuitkering via WIL? Dan krijgt u automatisch een nieuwe stadspas. Die is geldig vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2017. Er vindt geen inkomenstoets meer plaats omdat de benodigde gegevens al bekend zijn.

Heb je al een Nieuwegein Stadspas?
Indien je in het bezit bent van een stadspas geef dit dan door aan de penningmeester via penningmeester@bcnewstars.nl

Aanvragen
Krijgt u niet automatisch een Nieuwegein Stadspas, maar wilt u er een aanvragen? Dat kan via deze website of via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de pas binnen twee weken op uw huisadres.