Ongewenst gedrag binnen de vereniging; wat doen we er mee?

De kranten staan er dagelijks vol van: agressie, geweld en seksuele intimidatie. Het lijkt soms wel of het in Nederland gewoon is geworden. Bij BC New Stars willen we hier echter niet aan wennen. Om deze reden hebben we afspraken gemaakt op welke wijze we onderling met elkaar omgaan. In onderstaande afspraken wordt onder collega’s verstaan: medespelers, trainers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden en leden in het algemeen.

 

Waar wordt ongewenst gedrag gezien?

De vereniging heeft te maken met veel mensen. Allereerst natuurlijk met de spelers van jouw eigen team en jouw trainer/coach. Daarnaast met de andere teams van de vereniging, trainers/coaches, scheidsrechters, kader (bestuursleden en commissieleden), ouders, sponsoren, bezoekers en natuurlijk de tegenstanders. Iedereen die met ons te maken heeft verdient respect.

Respect is eigenlijk heel eenvoudig te omschrijven: jij behandelt anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden. Het is voor niemand leuk om uitgescholden, vreemd behandeld, gepest of gediscrimineerd te worden. Niets zo vervelend als een wedstrijd waarbij er continu kritiek wordt geleverd op de scheidsrechters, of spelers uitgescholden worden. Het is ook goed om je te realiseren dat grappig bedoelde opmerkingen niet door iedereen als grappig ervaren worden.

Hieronder gaan we uitleggen wat wij allemaal onder ongewenst gedrag verstaan. We vinden het belangrijk om te vermelden dat wij deze regels voor iedereen vinden gelden, iedereen die om wat voor reden aan onze vereniging verbonden is. Maar ook iedereen die bij ons te gast is.

 

Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er eigenlijk?

Ongewenst gedrag kan divers zijn. Het meest in het oog springend zijn duidelijke vormen van geweld en verbale agressie. Er zijn echter ook vormen van ongewenst gedrag die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Je kan hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Soms worden ze zelfs in de vorm van een grap gebracht, maar je zal je maar aangesproken voelen als collega.

 

Agressie en geweld

Dit zijn vaak de meest duidelijke vormen van ongewenst gedrag. Vaak loopt het één en ander uit de hand omdat er vooraf al een behoorlijke spanning is opgebouwd. Er kan gescholden worden, maar soms gaat het verder en krijgen we te maken met handtastelijkheden. Het is uiteraard duidelijk dat binnen onze vereniging dit gedrag niet getolereerd zal worden. Hopelijk komt het ook niet zover, want wij vinden het belangrijk dat er bij ons een open sfeer aanwezig is. Als je iets niet bevalt, bespreek dit dan ook direct met betrokken persoon, ook al is dit je trainer of een bestuurslid. Kom je samen niet uit, kan je dit altijd nog hogerop bespreken. Voorkom escalaties door vroegtijdig jouw irritaties kenbaar te maken.

 

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksueel getinte aandacht, die ongewenst, eenzijdig en/of opgedrongen is. Ongewenste intimiteit is duidelijk geen vriendschappelijk gedrag dat wederzijds gewenst en aanvaard is. Of de aandacht gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van degene die de aandacht krijgt. Niet de bedoelingen, maar de gevolgen van het gedrag voor de ander zijn hierbij maatgevend. Seksuele intimidatie binnen de vereniging loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden, tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Ofschoon ook mannen lastig gevallen worden, zijn vrouwen vaker het slachtoffer. Vrouwen worden bijvoorbeeld regelmatig lastig gevallen met dubbelzinnige grapjes. Of ze worden niet op hun professie, maar op hun vrouwelijkheid beoordeeld. Of ze worden aangeraakt en betast door collega’s. Uiteraard willen we dit gedrag altijd voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat een ander jouw aanraking niet altijd waardeert. Mocht je zelf dit soort gedrag ervaren of zien bij iemand anders, willen we heel graag dat je dit meldt bij iemand die je vertrouwt.

 

Pesten

Ook in verenigingen worden leden gepest. Steeds dezelfde persoon is de klos als er weer een “grapje” uitgehaald wordt. Voor de grappenmakers erg lollig en mogelijk ook niet eens zo vervelend bedoeld, maar de betrokken persoon kan hier enorm onder lijden. Juist deze persoon durft dit dan niet te bespreken, uit angst voor de reacties van zijn collega’s. Wees daarom alert op je eigen gedrag. Vertoon je gedrag dat voor een ander wel eens kwetsend kan zijn, of vertonen collega’s gedrag dat voor een ander kwetsend is? Doe er zelf wat mee en spreek je collega’s er op aan. Centraal in onze benadering zal moeten staan dat we respect hebben voor een ieder die in onze vereniging actief is, zowel als speler als, als vrijwilliger. Een ieder is belangrijk voor onze vereniging, waarbij iedereen waardering verdient.

 

Discriminatie

In onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat collega’s niet gediscrimineerd worden op grond van ras, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid. We willen dit ook zo houden. We gaan er vanuit dat iedereen op zijn eigen manier zijn steentje bijdraagt. En dat iedereen hier respect voor verdient. Realiseer je goed wat voor een vernedering iemand kan ondergaan als hij/zij bedoeld of onbedoeld (door bijvoorbeeld een grapje) slachtoffer wordt van een discriminerende benadering. Ook hierbij geldt dat het aanspreken van een collega, die zo’n opmerking maakt, belangrijk is om de sfeer goed te houden.

 

Wanneer val je nou iemand lastig?

Soms is het heel moeilijk om concreet de grens aan te geven van wat nu gezellig en collegiaal is en wanneer het ongewenste omgangsvormen worden. Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als je het vriendelijk en met respect bedoelt. Als je niet helemaal zeker bent, doe dan niets of let er heel goed op hoe de ander reageert. Als je te dichtbij komt, wees er dan alert op hoe je gedrag overkomt. Kijk goed of je grapjes wel zo grappig zijn. Er wordt misschien niet altijd wat van gezegd, maar je kunt het vaak wel merken aan de reacties van de mensen in je omgeving, doordat ze de schouder wegtrekken of verveeld kijken bij jouw zogenaamde grapje. Bepaalde handelingen kun je nooit vriendschappelijk bedoelen en zijn dus ook nooit gewenst. Zoals: aan billen en borsten zitten, vloeken en schelden, opmerkingen maken over het seksleven van je collega’s, respectloze opmerkingen maken over de leeftijd.

 

Hoe kunnen we ongewenste omgangsvormen in onze vereniging voorkomen?

Om te beginnen moet je altijd je eigen gedrag goed in de gaten houden. Vraag je af of je collega je “leuke grapjes” wel zo grappig vindt. En let op of je collega fysiek contact wel zo leuk vindt. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie zijn voor velen gevoelige onderwerpen, waarover men niet gemakkelijk praat. Toch is dat precies wat wél moet gebeuren, wil iets in de houding en gedrag van mensen veranderen. Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden. Het is belangrijk de ander dat te laten weten. Veelal is een rechtstreekse opmerking genoeg om ongewenst gedrag te laten stoppen. Met andere woorden: maak duidelijk kenbaar dat je het gedrag van jouw collega als onplezierig en/of ongewenst ervaart. Slachtoffers van ongewenst gedrag zijn meestal voorzichtig met stappen ondernemen om de, voor hen vervelende situatie, op te lossen. Eenieder kan dus ook alert zijn op het gedrag van een ander. Zeg er iets van en ga niet mee in het ongewenste gedrag van een ander. Dit zal de hele sfeer voor iedereen ten goede komen.

 

Beleid van Basketbalvereniging BC New Stars

Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, ontzegging van lidmaatschap en zelfs aanvragen royering lidmaatschap voor het leven bij NBB. Het slachtoffer kan rekenen op steun onzerzijds. Een klacht wordt altijd serieus genomen. Het slachtoffer kan een beroep doen op de door onze vereniging aangestelde vertrouwenspersoon.

 

In ons aller belang!

Het ondergaan van ongewenst gedrag kan het sporten bijzonder moeilijk en onaangenaam maken. Het is dan ook in ons aller belang om dit gedrag in onze vereniging te voorkomen. Het vereist een gezamenlijke aanpak, waarbij eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.

Ongewenst gedrag ………….. het kan zonder!!!