Bestuur

Voorzitter
Vicevoorzitter

Marijn van Verseveld
webmaster@bcnewstars.nl

Technische commissie

Maarten de Jong (voorzitter)
Daniël Veenhoven
Mark van den Braak
technischecommissie@bcnewstars.nl

Penningmeester

Jos van Verseveld
penningmeester@bcnewstars.nl

Commerciële zaken

Marijn van Verseveld
webmaster@bcnewstars.nl

Secretaris

Marloes van Rossum
info@bcnewstars.nl

 Wij zijn op zoek naar versterking!

Overige functies

Webmaster

Marijn van Verseveld
webmaster@bcnewstars.nl

Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris

Anouk Tijssen
Angela Vendrig
wedstrijdsecretaris@bcnewstars.nl

Barcommissie

Cornelus-Jan van der Krift
barcommissie@bcnewstars.nl

Activiteitencommissie

Esmé Bouhali
Mirjam Bremmer
Cornelus-Jan van der Krift (voorzitter)
Pieter Vermeulen
Esmée Verschoor
Linda Vink
activiteiten@bcnewstars.nl

Sponsorcommissie

Manuel Blom
Gilles Dondorp
Marijn van Verseveld
sponsorcommissie@bcnewstars.nl