Contributie 2023-2024

Het seizoen 2023-2024 is inmiddels al weer een aantal weken geleden van start gegaan. De nodige trainingen hebben plaatsgevonden en er is weer een aantal wedstrijden gespeeld.

Het is dan ook weer tijd voor de betaling van de contributie.

Als bestuur van New Stars hebben wij de ontwikkelingen van de verschillende kostenposten de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd en helaas zijn wij genoodzaakt de contributie voor het seizoen 2023/2024 met 10 c.q 15 % te verhogen.

Deze verhoging is het gevolg van de nodige prijsstijgingen van de kosten die New Stars als vereniging maakt. Daarbij moet worden gedacht aan de verhogingen van de zaalhuur, energiekosten, het lidmaatschap van de NBB en verzekeringspremies. Daarnaast is het aantal trainers uitgebreid en zijn de vergoedingen die aan de trainers worden betaald – waaronder aan een aantal ook reiskosten – verhoogd en betekent ook dit een verhoging van het kostenplaatje.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het team waarin iemand is ingedeeld. Daarnaast wordt voor het huren van het New Stars tenue € 20 in rekening gebracht. Als leden zelf een tenue hebben aangeschaft wordt dit uiteraard niet in rekening gebracht.

Net als vorig jaar wordt een betaalverzoek aangemaakt dat door de verschillende coaches/teammanagers naar de ouders/ leden wordt doorgestuurd.

Natuurlijk is het mogelijk om zelf de contributie over te maken op bankrekening NL45INGB0004050803 t.n.v. BC New Stars, vermeld dan de naam voor wie contributie wordt betaald bij de mededelingen.

Wordt er gebruik van een U-pas of N-pas, stuur dan een foto daarvan naar penningmeester@bcnewstars.nl

Ook als er andere bijzonderheden zijn, bv verzoek om betaling van de contributie in twee termijnen, stuur dan even een mail naar penningmeester@bcnewstars.nl

Vriendelijk verzoek om vóór eind november te betalen. Als dat eind november niet is gebeurd, kan het bestuur besluiten de speler/speelster toegang tot trainingen en/of wedstrijden te weigeren tot het moment waarop het (resterende) bedrag is voldaan.

Wij wensen iedereen een heel fijn en succesvol seizoen toe.

Recente berichten