Nieuwjaarsbrief bestuur BC New Stars

Het bestuur wenst alle leden/ouders/verzorgers en vrijwilligers allereerst een mooi 2024 toe.

De eerste helft van het seizoen is afgesloten en de tweede seizoenshelft is gestart. Het gaat qua ledenaantal prima met onze club en we hebben over belangstelling van kinderen die willen basketballen niet te klagen. Financieel staan we er goed voor. Wel zijn er wat zorgen waar we ieders aandacht voor vragen. Daarnaast hebben we een aantal vacatures.

Vrijwilligers

Wat ons in de eerste seizoenshelft op is gevallen, is dat roofbouw werd (en nog steeds wordt) gepleegd op onze vrijwilligers.  Sommige trainers/coaches zijn actief bij drie teams, leden van oudere teams hebben veel fluittaken en niet alle ouders van jeugdteams zetten zich in voor het team van hun kind. Als bestuur gaan we hier de komende tijd met een aantal teammanagers en ouders over brainstormen. Hierbij is de insteek dat de taken eerlijker tussen alle ouders/spelers worden verdeeld. Dit beleid wordt aan het eind van het seizoen in de Algemene Ledenvergadering, die dan zal worden gehouden, op de agenda gezet.

Onze belangrijkste boodschap voor de tweede seizoenshelft is dan ook: vele handen maken licht werk. Bedenk eens wat u als ouder zou kunnen betekenen voor de club, om het basketballen voor onze kinderen nog leuker en mooier te maken en door vrijwilliger te worden de continuïteit te kunnen waarborgen. Samen maken we onze club nog mooier en gezelliger!

Ontwikkeling van de kinderen en de trainers/coaches

We hebben aan het einde van de eerste seizoenshelft gesprekken gevoerd met onze trainers/coaches en besloten dat we zowel op hoog niveau als in de breedte basketbal willen aanbieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zullen we extra trainers gaan zoeken en de huidige trainers, waar nodig, verder gaan opleiden. Ook zijn we zeker bereid te investeren in ouders die een basketbalachtergrond hebben, maar nog weinig tot geen ervaring hebben met het geven van training geven en coachen. Deelnemen aan een trainerscursus, in welke vorm dan ook, is bespreekbaar.

Vacatures

Ook binnen het bestuur zijn we op zoek naar versterking. Onze huidige penningmeester (Jos) heeft aangegeven het stokje te willen overdragen aan een ander persoon (of meerdere personen) binnen de vereniging. Jos heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we aan al onze betalingsverplichtingen hebben voldaan en dat we financieel gezien een gezonde vereniging zijn.

We willen onze nieuwe penningmeester eerst mee laten lopen met Jos, zodat deze een goede start kan maken. Jos kan precies uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden de penningmeester op welk moment van het seizoen heeft en hoeveel tijd deze activiteiten kosten.  Voor de penningmeester is, evenals voor andere bestuursleden, een vergoeding beschikbaar. Als u interesse heeft in de functie van penningmeester of de nieuwe penningmeester wil assisteren, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@bcnewstars.nl

Daarnaast zoeken we assistentie bij de volgende taken.

  • Secretaris/Secretaresse van de Technische Commissie. De voornaamste taak is het het bijhouden/beantwoorden van binnenkomende e-mails.
  • Tenue-administratie. De voornaamste taak is het uitgeven/innemen van de tenues gedurende het seizoen. Bijvoorbeeld: als een nieuw lid zich aanmeldt, heeft deze een tenue nodig. Als een lid stopt met basketbal, moet het tenue weer worden ingenomen.
  • Als materiaalman/-vrouw voer je kleine klussen uit, zoals het ophangen van een sleutelkastje, kastdeurtje of met een bepaalde regelmaat de ballen controleren en indien nodig oppompen.

Het zou fijn zijn als deze taken ingevuld kunnen worden, zodat de last die Maarten en Cornelus-Jan hebben wat verlicht kan worden. U kunt contact met één van beiden opnemen via technischecommissie@bcnewstars.nl of natuurlijk persoonlijk of per telefoon.

Contributie

Dan vragen we in deze nieuwsbrief nog aandacht voor de contributie. Nog niet iedereen heeft deze betaald. Inmiddels hebben deze leden een herinnering per mail ontvangen, waarin is verzocht de contributie vóór 25 januari te voldoen.
Is er dan geen betaling gedaan, is de consequentie dat niet meer aan trainingen en/of wedstrijden kan worden deelgenomen totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Heeft u een gegronde reden waarom de contributie nog niet is betaald, neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@bcnewstars.nl om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Gladde zaalvloer Waterlelie

Tot slot een vriendelijk verzoek.

Elk jaar merken we dat in de wintermaanden de vloer in de Waterlelie gladder is dan in de rest van het jaar. Dit heeft deels te maken met de wijze waarop de vloer is gelegd, deels met de manier waarop sommige van onze leden (of ouders) omgaan met de vloer. We zien namelijk dat regelmatig met buitenschoenen op de vloer wordt gelopen, waardoor vuil van buiten mee wordt genomen naar binnen. Daardoor wordt de vloer glad.

Dit betekent per direct dat:

  • er niet meer met buitenschoenen op de vloer gelopen mag worden.
  • we verwachten dat alle spelers hun sportschoenen pas in de zaal aantrekken en niet al thuis.
  • er meer geveegd zal moeten worden. In ieder geval voor elke wedstrijd door het team dat gaat spelen, maar ook in de rust van de wedstrijd. Hiervoor kan een team de laatste vijf minuten van de pauze gebruiken.
  • we mensen op hun gedrag met betrekking tot bovenstaande zaken zullen aanspreken.

Wij wensen iedereen een heel sportieve en succesvolle tweede helft van dit seizoen!

Vriendelijke groet van het bestuur van New Stars

Recente berichten
new-stars-nieuws