Aankondiging ALV

Beste leden van BC New Stars,

Zaterdag 13 april organiseert BC New Stars haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze begint om 11.00 uur. Plaats van handeling is Sporthal De Waterlelie, Heemraadsweide 13 te Nieuwegein. 

Op deze morgen geeft het bestuur inzage in een aantal keuzes die afgelopen jaar gemaakt zijn en vertelt zij over de op handen zijnde plannen. Aan bod komen onder meer de financiële zaken (denk bijvoorbeeld aan jaarverslagen en de goedkeuring hiervan), de technische zaken (trainers/coaches en trainingen) en organisatorische zaken.

De agendapunten voor 13 april zijn:

  1. Opening
  2. Notulen vorige ALV
  3. Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022 + kascontrole
  4. Bestuursverkiezing
  5. Organisatorische zaken
  6. Basketbaltechnische zaken
  7. Ingekomen agendapunten leden
  8. Rondvraag + afsluiting

We willen onze leden graag nog de mogelijkheid geven agendapunten aan te dragen. Dit kan door het contactformulier in te vullen. Dat is hier te vinden.

De notulen van de vorige ALV en de financiële stukken zijn ook aan te vragen via het contactformulier.

Vragen over het financiële jaarverslag kunnen vooraf aan de vergadering gesteld worden aan onze penningmeester. Deze mogelijkheid is op zaterdag 13 april van 10:30 – 11:00 uur.

 

Graag tot 13 april!

Bestuur BC New Stars

Recente berichten