Herinnering: contributie seizoen 2021/2022

Beste leden/ouders of verzorgers van leden,

Half november is aan iedereen een mail over de betaling van de contributie voor het seizoen 2021/2022 gestuurd. In de te betalen contributie is, als gevolg van alle Coronaperikelen, – voor zover van toepassing – een compensatie verwerkt voor de betaalde contributie in het vorige seizoen.

Een flink aantal leden heeft gehoor gegeven aan deze mail en heeft de contributie betaald. Er zijn ook leden die nog (een deel van) de contributie dienen te voldoen.

Wil je / Wilt u – zoals is aangegeven – voor het einde van dit kalenderjaar het in de mail aangegeven bedrag overmaken naar de rekening van BC New Stars: NL 45 INGB 0004 0508 03 ten name van BC New Stars te Nieuwegein.

NB: Omdat we dit seizoen wederom geconfronteerd worden met de nodige Coronamaatregelen, kijken we in de zomer of compensatie van de dit seizoen betaalde contributie reëel is.

Recente berichten