HERINNERING: Contributie 2019/2020

Beste leden/ouders,

Half oktober is de factuur van de contributie voor het seizoen 2019/2020 via de groepsapp voor ouders verstuurd, tevens is het bericht m.b.t. de contributie op de website gedeeld (https://www.bcnewstars.nl/nieuws/contributie-2019-2020/) en zijn de bedragen en betaalvoorwaarden te vinden op de website op de pagina: https://www.bcnewstars.nl/algemene-informatie/contributie/.

Op de factuur is aangegeven dat betaling vóór 5 november moest plaatsvinden, bij betaling in termijnen zou de eerste termijn ook vóór 5 november moeten plaatsvinden en de tweede termijn vóór 5 december. Helaas is er door een aantal ouders/leden, ondanks een reminder van de teamcoach een paar weken geleden, geen (volledige) betaling gedaan.

Je zult begrijpen dat ook New Stars aan haar financiële verplichtingen moet voldoen en dat dat alleen mogelijk is, als ook jij als lid aan jouw betaalverplichtingen voldoet. We verzoeken je vriendelijk jouw contributie per omgaande over te maken op de rekening van New Stars NL45INGB0004050803 onder vermelding van jouw naam. Als de contributie niet *uiterlijk 31 december a.s.* is betaald, kun je – totdat betaling wel heeft plaatsgevonden – niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Het bestuur hoopt dat van deze maatregelen geen gebruik hoeft te worden gemaakt.

Wij danken je alvast voor je betaling en wensen je hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Sportieve groet,
Het bestuur

Recente berichten