Extra coronamaatregelen 30 september

Het bestuur heeft dinsdagavond 29 september vergaderd over de te nemen extra coronamaatregelen. Vanaf 30 september gelden de volgende regels:

Trainingen
* De ouders zetten de kinderen buiten voor de deur af. Alleen de trainer(s) en kinderen zijn in de hal.
* Tijdens de training is bij de X10, X12 en X14 tevens één ouder aanwezig voor het vierogenprincipe.
* Het bestuur adviseert M16, M18 en V18 ook één ouder aan te wijzen om toezicht te houden.
* De deur van de sporthal gaat dicht, tot 15 minuten voor aanvang van de volgende training.
* Ouders wachten buiten. Kinderen gaan zelf naar buiten. De ouder die bij de training is, coördineert en
ziet er op toe dat kinderen pas naar huis gaan als hun ouder/verzorger voor de deur staat.
* Wie zelf naar huis mag, gaat zelf naar huis.
* De kantine is gesloten.

Thuiswedstrijden
* De ouders zetten de kinderen buiten voor de deur af.
* De spelers, coach(es) en teammanager zijn aanwezig om te zorgen dat de wedstrijd doorgang kan
vinden. Coach, teammanager en bestuur hebben de kortste lijnen en kunnen het snelst onderling
schakelen/evalueren.
* Tafelaars en de scheidsrechters mogen ook naar binnen.
* De deur van de sporthal gaat dicht en gaat alleen open voor kinderen/coach/teammanager van de
volgende wedstrijd.
* De teammanager van de volgende wedstrijd is op tijd om eigen team/bezoekende team op te vangen.
* Ouders blijven buiten. Kinderen gaan zelf naar buiten. De teammanager van de wedstrijd die net
gespeeld is, coördineert en ziet er op toe dat kinderen pas naar huis gaan als hun ouder/verzorger voor
de deur staat.
* Wie zelf naar huis mag, gaat zelf. Als iedereen weg is, mogen de ouders van de bezoekers naar binnen.
* De kantine is gesloten.

Uitwedstrijden
* Bij uitwedstrijden hanteren we een maximum van vier chauffeurs per team. Er kunnen dus maximaal
vier ouders mee naar onze uitwedstrijden. Wij verwachten dat iedereen regels van de ontvangende club
naleeft.
* Ouders van onze tegenstander mogen ook maximaal met zijn vieren onze sporthal in.

Als vereniging hebben we nu al een aantal weekenden gewerkt met coronamaatregelen. Over het
algemeen gaat het goed, maar we ontvangen ook signalen dat binnen enkele teams ouders
proberen de regels te omzeilen. Doe dit niet. Accepteer de regels zoals die er zijn. Het gaat om de
gezondheid van ons allen en het feit dat de kinderen kunnen blijven basketballen.

Bestuur BC New Stars

Recente berichten