Corona-update: doorkijk naar komende maanden

Beste leden van BC New Stars,

Hopelijk gaat het goed met jullie en is iedereen (ook in jullie omgeving) gezond. We kunnen ons voorstellen dat jullie – net als wij – enorm graag weer willen trainen en wedstrijden willen spelen. Dat kan natuurlijk pas zodra het weer verantwoord is. In deze brief een kleine doorkijk naar de komende maanden. Voor welke uitdagingen komen we te staan?

Hervatten trainingen
De gemeente en de basketbalbond (NBB) informeren ons steeds na een persconferentie wat de maatregelen van het kabinet voor het basketbal en de mogelijkheid tot trainen en spelen betekenen. De deuren van de sporthal zitten op slot. We kunnen en mogen er tot 2 maart niet in. Trainen in de hal mag pas zodra de overheid dat verantwoord vindt.

Buiten trainen mag wel. Het bestuur van BC New Stars steunt de trainers van de kinderen in de basisschoolleeftijd als zij besluiten met hun team een veldje op te zoeken. Wij kunnen dat reserveren bij SportId. Graag contact opnemen met het bestuur om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De middelbare scholieren gaan nog niet naar school. Zodra dat wel het geval is, wil het bestuur ook voor hen uit naam van de club een veldje reserveren. Tot die tijd ligt het initiatief bij het team zelf om te kijken wat mogelijk is op het gebied van trainen in de buitenlucht.

Hervatten wedstrijden
De bond wil nog steeds graag het seizoen afmaken en spelen wat er te spelen valt. Het gaat voor de jeugd om een wedstrijd of vijf maximaal. We mogen ook vóór 1 maart beslissen om – in tegenstelling tot gebruikelijk – een team kosteloos terug te trekken en alleen te trainen/oefenwedstrijden te spelen zodra verantwoord. Mocht een jeugdlid niet meer willen spelen, meld dit dan voor 1 maart bij de coach van het team. Het aanbod van de bond geldt ook voor de senioren. Of na 2 maart weer gespeeld mag worden, is afhankelijk van het kabinet.

Financiële status
Of er nou gespeeld mag worden of niet, de betalingsverplichtingen van en aan BC New Stars lopen door. We moeten nog altijd de bond en de gemeente betalen, al zijn we in gesprek om te bekijken of we een deel van onze kosten terug kunnen krijgen.

We danken iedereen voor het voldoen van de contributie. Aan het einde van het seizoen zal duidelijk zijn of we als vereniging daadwerkelijk geld terug krijgen van de gemeente en de bond. We zullen dan een nieuw contributievoorstel doen in een algemene ledenvergadering (ALV), aan het eind van het huidige seizoen of aan het begin van het nieuwe seizoen.

Houd vol, blijf gezond. Hopelijk zien we elkaar snel weer in de hal.

Namens het bestuur van BC New Stars,

Tony Jansen

Voorzitter

Recente berichten