Corona-update: geen competitie meer dit seizoen

Beste leden van BC New Stars,

Na nauwgezet overleg met de trainers en coaches heeft het bestuur afgelopen weekend besloten om alle teams terug te trekken uit de competitie. Normaal gesproken betaalt een vereniging daar boetes voor, ten tijde van COVID-19 heeft de bond aangegeven dat tot 1 maart kosteloos gestopt kon worden. Wat betekent dat voor onze leden en hoe nu verder?

De aanleiding voor het terugtrekken van onze teams is het geringe perspectief dat we zien op hervatting van de competities op korte termijn. Bovendien kregen we de laatste dagen voor 1 maart veel signalen van clubs uit de regio die ook besloten niet meer verder te gaan. Naast geen boete betalen heeft terugtrekken voor de club op dit moment meer (ook praktische) voordelen. Door geen competitie meer te spelen, hoeft de vereniging geen zaalhuur aan te vragen voor onze thuisweekenden. Daarnaast komen minder mensen met elkaar in contact. Geen wedstrijden betekent geen scheidsrechters, geen tafelaars, geen bardienst en geen publiek en tevens minder verplaatsingen en die verplaatsingen, die lijken ons op dit moment niet verstandig.

Om terug te komen op het eerder genoemde perspectief: we verwachten dat versoepelingen voor de binnensport nog even op zich laten wachten. Basketbal heeft een fysiek karakter, waardoor de sporters veel met elkaar in aanraking komen.

We blijven in contact met de bond (de NBB) over de COVID-19-ontwikkelingen en de beperkingen. Zodra het kabinet en in navolging daarvan NOC*NSF en de NBB het sein op groen zetten om weer binnen te trainen, hervatten we de trainingen in de sporthal. We gaan dan ook actief op zoek naar oefenwedstrijden, uiteraard nog steeds rekening houdend met de voorwaarden en beperkingen die dan van kracht zijn.

Tot het moment dat we de hal weer in mogen, willen we trainen in de buitenlucht. De jeugd tot en met achttien jaar is al aan de gang. De trainers gaan binnen hun eigen mogelijkheden structureel – één of meerdere keren per week – met hun teams aan de slag, uiteraard met in acht neming van de geldende voorwaarden en beperkingen. Bovendien geldt nog altijd: blijf thuis bij klachten.

Voor onze seniorenteams zijn de mogelijkheden om te trainen op dit moment anders dan voor de jeugd. Voor hen (met leden boven de 26 jaar) is buitensporten in teamverband nog niet mogelijk. Zodra dat wel het geval is, willen we ook hen van harte uitnodigen hun trainingstijden en de gewenste locatie aan ons door te geven.

Dus: voorlopig traint de jeugd buiten en moeten de senioren helaas nog geduld hebben. De club heeft goed contact met de gemeente en de bond over niet alleen de maatregelen, maar ook over de financiële gevolgen voor de verenigingen. Onze club loopt nu bijvoorbeeld inkomsten uit de kantine (consumpties) mis. Aan het einde van het seizoen is duidelijk of en hoeveel financiële compensatie we hebben ontvangen. We zullen dan in een algemene ledenvergadering, op een nader te bepalen datum, een voorstel doen over de vernieuwde hoogte van de contributie en daarmee gepaard gaande eventuele teruggave van contributie.

Namens het bestuur van BC New Stars,

Tony Jansen
Voorzitter

Recente berichten