Leden inventarisatie

Beste Leden,

Zoals je misschien al hebt gemerkt, is er veel gaande binnen de club. Met een kleine groep realiseren we grote dingen! En daar hebben we jouw hulp nu bij nodig. Om ons huidige ledenbestand up-to-date te houden en voor te bereiden op onze nieuwe ledenadministratie willen we je vragen wat persoonlijke gegevens door te geven. Volgend jaar gaan we over op automatische incasso, vandaar dat we je bankgegevens vragen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je bent verhuisd, een nieuw telefoonnummer of mailadres hebt. Via deze weg hebben we in één keer van iedereen de juiste informatie, kleine moeite voor jou, groot voordeel voor de club! Tevens willen we inventariseren welke beroepen, kwaliteiten en hobbies beschikbaar zijn binnen de vereniging. Dit kan ons helpen in het gericht aanspreken van personen wanneer we je hulp kunnen gebruiken! Voor onze jeugdspelers is het van belang dat de ouders de juiste gegevens doorgeven van hun kinderen.

Uiteindelijk willen we van ieder lid deze gegevens ontvangen, we vragen jullie dan ook vriendelijk het formulier spoedig in te vullen het invullen kost ongeveer 3 minuten. Vul het formulier in.

Namens het bestuur, hartelijk dank en tot gauw in de sporthal!

Recente berichten