In memoriam: Harold Conrad

Harold Conrad
13 juli 1953 – 26-10-2016
Het was een warm en respectvol afscheid van Harold Ludwig Armand Conrad op dinsdag 1 november 2016. Het gezin, familie en vele vrienden en bekenden kwamen een laatste groet brengen en steun betuigen. Harold overleed op 26 oktober in het bijzijn van zijn gezin. Hij was korte tijd ziek en zijn situatie verslechterde snel. De boomlange man, die een imposant voorkomen had, was de laatste tijd verzwakt en zijn wereld werd steeds kleiner.

De wereld, die voor hem begint met zijn geboorte in het tropische, warme en familiaire Paramaribo. De intimiteit voor én tussen mensen en de onvoorwaardelijke liefde voor de ander heeft hij vanuit Suriname meegenomen naar Nederland. Het mooie, warme klimaat moest hij daar achterlaten. Studie en werk brachten hem naar ons land. Voor de liefde bleef hij in Nederland. Het werd zijn thuisbasis.

Harold was een rustige man, die absoluut voor zijn gezin ging. De sportiviteit en resultaatgerichtheid bracht hij zijn kinderen vroeg bij. Daarnaast gaf hij hen ruimte en vrijheid. Toch checkte hij ook regelmatig of zijn meegegeven levenslessen waren binnengekomen en werden nageleefd. Inzet, discipline, respect en naastenliefde waren zaken die hij belangrijk vond. Hij genoot van de sportieve prestaties van zijn kinderen. Een enkele keer wonnen zijn fanatisme/ betrokkenheid en zijn überliefde voor de kinderen het van zijn rustige insteek. Als hij het idee had dat het er tijdens het basketballspel niet rechtvaardig aan toe ging, dan liet hij dat merken en horen ook. No matter what…

Harold was een verenigingsman. De vele uren in de sporthal en zijn inzet bij de club hebben veel betekend voor BC New Stars. Hij was een vertrouwd gezicht; een man van weinig woorden en een praktische aanpak. Er is een lege plek in de sporthal en een lege plek binnen de vereniging. Zijn ziekte heeft de boomlange man neergehaald. Op 63-jarige leeftijd heeft hij ons moeten verlaten. Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte met het grote verdriet. We gaan hem enorm missen.

Recente berichten