BC New Stars nieuwsbrief augustus 2020

Vanwege de nu geldende regels betreffende het coronavirus willen we middels deze nieuwsbrief meer duidelijkheid scheppen hoe we bij New Stars met deze regels omgaan. Maar ook hoe wij verwachten dat spelers, trainer/coaches, ouders/verzorgers en andere belangstellenden zich in onze sportaccommodatie gedragen.

Bij binnenkomst in onze sporthal conformeert iedereen zich aan deze regels. Daarnaast vindt u in deze brief besluiten met betrekking tot de ALV en de contributie voor komend seizoen.

Kantine/eten/drinken
De kantine gaat weer open, maar vanwege de geringe oppervlakte en de problemen die dit met zich meebrengt, is besloten dat er alleen consumpties gehaald kunnen worden in de kantine. Deze moeten vervolgens op de tribune genuttigd worden.

Andere regels die gelden in de kantine:
– Alleen de perso(o)n(en) die bardienst heeft/hebben mag/mogen achter de bar komen.
– Maximaal 6 personen tegelijk in de kantine. Anderen wachten op de tribune.
– Voor degenen die bardienst hebben, liggen mondkapjes en handschoenen klaar. Het is geen verplichting om die te gebruiken.
– We gebruiken voorlopig de friteuse niet. De andere producten die niet gefrituurd hoeven te worden, zijn nog wel te verkrijgen.
– Houdt ramen en deuren van de kantine zo veel mogelijk open.
– Als je klaar bent met je bardienst, neem je met een doekje de deurklinken en de trapleuning af.

Trainingen
Bij trainingen geldt voor spelers: kom niet te vroeg. Vijftien minuten voor aanvang is voldoende. Na afloop van de training blijf je niet hangen, maar verlaat je zo snel mogelijk de locatie. De kantine is tijdens trainingen gesloten. Volg de looproutes die aangegeven zijn en desinfecteer je handen bij binnenkomst. Na afloop van de training is douchen toegestaan. Ouders die blijven kijken tijdens de training moeten zich houden aan de afstandsregels, tenzij het leden uit hetzelfde gezin zijn.

Wedstrijden
Tijdens wedstrijden geldt ook de afstandsregel van 1,5 meter onderling voor volwassenen buiten hetzelfde huishouden. Zo lang er geen honderd personen aanwezig zijn in de sporthal, geldt geen registratieplicht.

Om zo weinig mogelijk loopbewegingen langs/door elkaar te krijgen, gelden de volgende regels:
– Bij de ingang staat desinfecterende gel. Iedereen is verplicht om deze te gebruiken. In de sporthal is een looproute uitgezet. Je komt binnen via de klapdeur op de begane grond, maar je verlaat de tribune/accommodatie via de kantine, door daar de trap naar beneden te nemen.
– Spelers van BC New Stars verzamelen zich in de gang of bij de tribune tussen de kantine en de eerste trap.
– Toeschouwers van het thuisteam zitten op het gedeelte van de tribune tussen de eerste en de tweede trap en de wedstrijdtafel.
– Toeschouwers van het uitspelende team zitten op het stuk tribune achter de wedstrijdtafel.
– De spelers van het uitspelende team verzamelen zich in de gang, gaan direct naar de kleedkamers en nemen vanuit de kleedkamer plaats op het tribunegedeelte van het uitspelende team (achter de wedstrijdtafel).
– Op de eerste en laatste tribunerij nemen geen mensen plaats, zodat iedereen veilig kan rondlopen. Deze rijen zijn met lint gemarkeerd.

De kleedkamer(s) en douches zijn weer opengesteld binnen de gestelde coronaregels. Dat betekent dat in de kleedkamer maximaal twaalf personen aanwezig mogen zijn en dat niet alle douches werken. Wij adviseren om zo veel mogelijk thuis te douchen.

Schreeuwen/juichen vanaf de tribune is niet toegestaan. Applaudisseren mag wel.

Specifieke regels voor het spelen van wedstrijden worden aanvullend per leeftijdscategorie gecommuniceerd.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Het bestuur ziet voorlopig geen reden tot het organiseren van een ALV. Er zijn geen belangrijke veranderingen ten opzichte van het vorige seizoen. Praktisch is het lastig om nu een vergadering met zo veel personen te houden. Heeft u vragen aan commissies of bestuur, stel ze rechtstreeks aan die personen of via de mailadressen die op de webpagina staan.

Contributie
Dit jaar wordt de contributie niet verhoogd. Wel moet minimaal de eerste betaling van € 150,- uiterlijk eind september zijn gedaan. Naast de gebruikelijke wegen geven we dit seizoen ook de mogelijkheid om via een tikkie te betalen.

Kader gezocht
In mei dit jaar heeft onze voorzitter een zware operatie ondergaan, waardoor hij nu nog niet in staat is om al zijn vrijwillige taken op te pakken. Gevolg is dat er voor de organisatorische gedeelte van het verenigingsbeleid maar enkele bestuursleden beschikbaar zijn. Met dit geringe aantal is het onmogelijk om de vereniging op alle vlakken goed te kunnen runnen. We zoeken personen die ons kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld in een klankbordgroep of praktisch met hand- en spandiensten tijdens activiteiten en onderhoud.

MAS-stage
Alle middelbare scholieren moeten in het eerste of tweede schooljaar 15 uur maatschappelijke stage lopen. Dit kan ook bij onze vereniging, door bijvoorbeeld te assisteren bij trainingen of bij andere activiteiten.

Slotwoord
Als vereniging pakken we het seizoen op dezelfde manier op als andere jaren, maar het kan voorkomen dat we door overmacht onze activiteiten weer moeten stoppen. Wees je bewust van je eigen doen/handelen rondom het coronavirus. Als we met z’n allen ons best doen, kunnen we een omgeving creëren waarin het virus minder kans heeft om zich te verspreiden. New Stars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig leed/schade dat voorkomt uit een coranabesmetting tijdens het sporten of bij aanwezigheid op onze locaties.

Wij wensen iedereen een heel fijn en sportief seizoen.

Bestuur BC New Stars

Recente berichten