Nieuwjaarswens van de voorzitter

Allereerst allemaal de beste wensen voor een mooi, gezond en sportief 2020!

Als we als bestuur terugkijken naar 2019, doen we dat met een goed gevoel. We hebben goede dingen met elkaar voor elkaar gekregen en we hebben veel gepresteerd. De grootste prestatie afgelopen jaar is geleverd door onze vrijwilligers! Ik wil graag namens het bestuur onze dank uitspreken naar de teammanagers voor het regelen van zaken zoals rijschema’s, wasschema’s en bardiensten. Heel fijn!
Ook natuurlijk dank aan alle trainers en coaches. We beseffen ons dat het trainen en coachen veel energie en tijd kost. Gelukkig hebben enkele teams een assistent-trainer of jeugdlid die helpt. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid.

Ook dank aan de scheidsrechters. Zonder jullie geen wedstrijden. Jullie bijdrage is dus belangrijk. Als laatste wil de mensen in verschillende commissies – scheidsrechter / wedstrijdplanning, ledenadministratie, bar, activiteiten en sponsor – danken voor hun inzet, die voor het grootste deel achter de schermen gebeurt. Denk aan het jeugdkamp, ladies night en het openingsweekend, het in weinig tijd wedstrijden en scheidsrechters plannen, bijhouden van de ledenadministratie. Stuk voor stuk alleen mogelijk met de inzet van vrijwilligers.

Ook vieren we de eerste plaats van de jongens Onder 16 2 onder leiding van coach Pieter. Gefeliciteerd. Een mooie prestatie en basis om op verder te bouwen, met een groep jongens die elkaar pas aan het begin van seizoen echt leerde kennen.

Verder hebben we veel jeugdteams die het goed doen. We hebben veel teams in de leeftijd tot en met zestien jaar. Jammer genoeg hebben we de jongens onder 18 moeten terugtrekken vanwege te geringe bezetting. Met hulp van een ouder kunnen de spelers wel onderling blijven basketballen. Ook dat waarderen we.

Niet te vergeten hebben alle teams nieuwe tenues, voorzien van een mooi, nieuw verenigingslogo. Tot slot hebben we met de grote clubactie weer een mooi bedrag verdiend. Dank aan alle jeugdteams!

Vooruitkijkend naar de helft van dit seizoen zie ik dat we druk bezig zijn met het opleiden van een grote groep scheidsrechters.  Zij zullen in de komende maanden examen doen. Ook komt het jeugdkamp er snel aan en is het bestuur bezig invulling te geven aan ons 45-jarig jubileum. Dat laatste willen we combineren met de seizoensafsluiting eind april / begin mei.

Ook gaan al kijken naar volgend seizoen, wat betreft teamindeling en trainers/coaches. Kortom: er is genoeg te doen en dat kan alleen met hulp vanuit de vereniging en de vrijwilligers. Daarnaast de uitnodiging aan iedereen om te kijken wat jij kunt doen voor onze mooie basketbalclub.

Ik nodig jullie uit in de kantine voor een toast en om wat bij te kletsen. Daar ik heb ook voor alle vrijwilligers een leuk presentje als blijk van onze waardering.

Op naar een mooi 2020.

Tony Jansen

Voorzitter BC New Stars

Recente berichten