Contributie in Corona-tijd: hoe zit dat precies?

Ons bereikt een aantal vragen met betrekking tot eventuele terugbetaling van een deel van de contributie over het seizoen 2019/2020. We begrijpen dat de crisis iedereen raakt, maar helaas is het voor onze vereniging niet mogelijk om over te gaan tot restitutie. De club heeft naast doorlopende kosten al haar kosten voor seizoen 2019/2020 al gemaakt. De vooruit betaalde zaalhuur krijgen wij bijvoorbeeld niet terug van de gemeente, net als betaalde (inschrijf)gelden aan de basketbalbond.

Daarnaast is het goed om te begrijpen dat wij een vereniging zijn en geen commerciële instantie. Als er al sprake zou zijn van restitutie, zal een voorstel tot teruggave van contributie met een meerderheid aangenomen moeten worden in een algemene ledenvergadering, met inachtneming van de financiële positie van de vereniging, conform onze statuten.

We hebben ons ook laten informeren door het NOC*NSF:

Zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen ter verduidelijking.

Wij vinden het treurig dat het seizoen zo heeft moeten eindigen en dat wij de laatste twee maanden van het seizoen niet hebben kunnen trainen. Wij verheugen ons op een mooi nieuw seizoen na de zomer en houden jullie op de hoogte wanneer meer duidelijk is over de invulling van seizoen 2020/2021

Namens het bestuur, tot volgend seizoen!

Recente berichten