Besluitvorming speciale ALV BC New Stars

Op 2 juni jongstleden heeft de speciale ALV plaatsgevonden met betrekking tot corona en eventuele teruggave van de contributie.

Het volgende voorstel is door het bestuur gedaan:

– De jeugdleden krijgen ruim 31 procent van hun jaarcontributie terug.

–  De seniorleden krijgen ruim 36 procent van hun jaarcontributie terug.

– U/N-pas houders krijgen hun eigen bijdrage terug.

Deze contributieteruggave wordt verrekend met de contributie voor het nieuwe seizoen.

Heeft u vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuur/penningmeester.

Voor het komend seizoen zal geen contributieverhoging doorgevoerd worden.

De hierboven genoemde voorstellen zijn unaniem goedgekeurd door de leden die aanwezig waren bij de speciale ALV en zijn hiermee bekrachtigd.

Houdt er verder rekening mee dat de uiterste uitschrijfdatum voor komend seizoen 1 juli is. Uitschrijven moet via ledenadministratie@bcnewstars.nl. Daarnaast is het belangrijk om de technische commissie hierover te informeren.

Recente berichten