Corona maatregelen

Aangepast 30 september 2020

Heb je gezondheidsklachten?
Hiervoor gelden de RIVM-regels. Blijf thuis, kom niet naar de sporthal en laat je testen!

Binnenkomst
Bij de ingang hangt een QR-code waar je jouw bezoek kunt registreren voor eventueel contactonderzoek. Ook zijn er looproutes en is er desinfectiemiddel aanwezig.

Trainingen
* De ouders zetten de kinderen buiten voor de deur af. Alleen de trainer(s) en kinderen zijn in de hal.
* Tijdens de training is bij de X10, X12 en X14 tevens één ouder aanwezig voor het vierogenprincipe.
* Het bestuur adviseert M16, M18 en V18 ook één ouder aan te wijzen om toezicht te houden.
* De deur van de sporthal gaat dicht, tot 15 minuten voor aanvang van de volgende training.
* Ouders wachten buiten. Kinderen gaan zelf naar buiten. De ouder die bij de training is, coördineert en ziet er op toe dat kinderen pas naar huis gaan als hun ouder/verzorger voor de deur staat.
* Wie zelf naar huis mag, gaat zelf naar huis.
* De kantine is gesloten.

Thuiswedstrijden
* De ouders zetten de kinderen buiten voor de deur af.
* De spelers, coach(es) en teammanager zijn aanwezig om te zorgen dat de wedstrijd doorgang kan vinden. Coach, teammanager en bestuur hebben de kortste lijnen en kunnen het snelst onderling schakelen/evalueren.
* Tafelaars en de scheidsrechters mogen ook naar binnen.
* De deur van de sporthal gaat dicht en gaat alleen open voor kinderen/coach/teammanager van de volgende wedstrijd.
* De teammanager van de volgende wedstrijd is op tijd om eigen team/bezoekende team op te vangen.
* Ouders blijven buiten. Kinderen gaan zelf naar buiten. De teammanager van de wedstrijd die net gespeeld is, coördineert en ziet er op toe dat kinderen pas naar huis gaan als hun ouder/verzorger voor de deur staat.
* Wie zelf naar huis mag, gaat zelf. Als iedereen weg is, mogen de ouders van de bezoekers naar binnen.
* De kantine is gesloten.

Uitwedstrijden
* Bij uitwedstrijden hanteren we een maximum van vier chauffeurs per team. Er kunnen dus maximaal vier ouders mee naar onze uitwedstrijden. Wij verwachten dat iedereen regels van de ontvangende club naleeft.
* Ouders van onze tegenstander mogen ook maximaal met zijn vieren onze sporthal in.

Bestuur BC New Stars

Wil je jouw bezoek aan de sporthal registreren?