Rechter beoordeelt vermeende ontucht

Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen, vond dinsdag 11 september jongstleden een voorbereidende regiezitting plaats betreffende de zedenzaak omtrent voormalig BC New Stars-coach Arne. Het betrof een voorbereiding op de volgende zitting, op 16 januari, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Omdat een aantal van onze leden betrokken is bij deze zaak, krijgen we veel vragen van zowel (ex-)leden als van mensen buiten de vereniging. Om die reden willen we door middel van dit schrijven graag toelichten wat bij New Stars heeft plaatsgevonden en wat nu de vervolgstappen zijn.

Tijdens de paasdagen ontvingen we signalen dat sprake zou zijn van ongewenste aanrakingen tijdens de trainingen van Arne. Het zou gaan om aanrakingen in de schaamstreek, tijdens verdedigingsoefeningen. Wij hebben dit direct gemeld bij Arne en vervolgens besloten hem voorlopig op non-actief te zetten, om verder onderzoek te kunnen doen door te spreken met betrokkenen. Op dat moment ging het enkel om geruchten, maar de veiligheid van de spelers heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Diezelfde dag heeft onze voorzitter meerdere spelers gesproken die aangaven dat zij door Arne tijdens trainingen zijn aangeraakt op ongewenste plekken. Na verdere gesprekken met alle betrokkenen (ook met Arne) hebben we de conclusie getrokken dat in onze beleving mogelijk sprake is geweest van (seksuele) intimidatie bij tenminste vier van onze spelers. Meerdere ouders deden vervolgens aangifte. Om die redenen hebben we Arne geroyeerd als lid van BC New Stars en hebben we als club de zaak uit handen gegeven aan de politie.

We willen via deze weg benadrukken dat het niet aan ons is om te beoordelen of daadwerkelijk sprake is geweest van strafbare feiten. Dit is aan de rechter. De inhoud van de meldingen over de handelingen van Arne was voor ons echter onacceptabel en dat heeft ons tot deze beslissing doen komen.

Mocht u vragen hebben, of wilt u iets kwijt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Dave Conrad, voorzitter van BC New Stars. Hij is te bereiken op mailadres voorzitter@bcnewstars.nl of op 06-12043030.

Recente berichten
scheidsrechterscursusalv-2018